Thông cáo số 12 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

05/08/2007 01:16

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển tổng thể phiên họp.

Thông cáo số 7 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

29/07/2007 05:55

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình một số ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

24/07/2007 23:25

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận của các đại biểu Quốc hội về nhân sự Chủ tịch nước.

Thông cáo số 3 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

24/07/2007 00:43

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự  kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII.

Thông cáo phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

23/07/2007 23:56

Ngày 20-5-2007 vừa qua, cử tri cả nước ta đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. Cuộc bầu cử đã thu được thắng lợi to lớn, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (99,64%). Kết quả là, cử tri cả nước đã lựa chọn được 493 người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội khoá XII.

Các tin đã đưa: