Thông cáo số 12 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

05/08/2007 01:16

Ngày 4-8-2007, Quốc hội họp phiên bế mạc tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển tổng thể phiên họp.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị cán bộ lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XII.

1- Về Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp Triệu Thị Nái đọc dự thảo Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

2- Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển, Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp Đinh Văn Nhã đọc dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Quốc hội đã thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. Có 2 đại biểu Quốc hội của 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu thêm về việc giám sát thực hiện Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

3- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

   - Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội Lê Thị Nga đọc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Có 10 vị đại biểu Quốc hội của … tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng; nâng cao hiệu lực bộ máy Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở trung ương cũng như địa phương…

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

4- Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII kết thúc tốt đẹp.

(Phiên bế mạc kỳ họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 6/8/2011

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011