Thông cáo số 7 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

29/07/2007 05:55

Ngày 28-7-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình một số ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Thư ký lâm thời Bùi Ngọc Thanh đọc danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên các Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử nói trên.

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên giới thiệu bổ sung danh sách Ban kiểm phiếu và Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách này.

- Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của các Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn và các thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe ông Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

1- Hội đồng dân tộc gồm 39 thành viên do ông Ksor Phước làm Chủ tịch.

2- Uỷ ban pháp luật gồm 35 thành viên do ông Nguyễn Văn Thuận làm Chủ nhiệm.

3- Uỷ ban tư pháp gồm 34 thành viên do bà Lê Thị Thu Ba làm Chủ nhiệm.

4- Uỷ ban kinh tế gồm 36 thành viên do ông Hà Văn Hiền làm Chủ nhiệm.

5- Uỷ ban tài chính và ngân sách gồm 35 thành viên do ông Phùng Quốc Hiển làm Chủ nhiệm.

6- Uỷ ban quốc phòng và an ninh gồm 34 thành viên do ông Lê Quang Bình làm Chủ nhiệm.

7- Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gồm 39 thành viên do ông Đào Trọng Thi làm Chủ nhiệm.

8- Uỷ ban về các vấn đề xã hội gồm 40 thành viên do bà Trương Thị Mai làm Chủ nhiệm.

9- Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường gồm 37 thành viên do ông Đặng Vũ Minh làm Chủ nhiệm.

10- Uỷ ban đối ngoại gồm 30 thành viên do ông Nguyễn Văn Son làm Chủ nhiệm.

11- Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội gồm 13 thành viên do ông Trần Đình Đàn làm Trưởng đoàn.

Thứ hai, ngày 30-7-2007, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

 

 

  

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 6/8/2011

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011