Thông cáo số 4 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XII

24/07/2007 23:25

Ngày 24-7-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

- Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận của các đại biểu Quốc hội về nhân sự Chủ tịch nước.

Quốc hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử chức vụ Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước.

- Quốc hội đã nghe ông Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu. Kết quả, ông Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu ý kiến cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội, của đồng bào, chiến sĩ cả nước và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch nước trong thời gian tới.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đọc các Tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội xem xét bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  Thời gian còn lại trong ngày, các vị đại biểu Quốc hội họp trao đổi ở Đoàn về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 25-7-2007, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 6/8/2011

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011