Thông cáo phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

23/07/2007 23:56

Ngày mai, 19-7-2007, Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất tại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 20-5-2007 vừa qua, cử tri cả nước ta đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. Cuộc bầu cử đã thu được thắng lợi to lớn, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (99,64%). Kết quả là, cử tri cả nước đã lựa chọn được 493 người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội khoá XII.

Trước khi về dự kỳ họp này, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận các văn bản và dự kiến chương trình của kỳ họp.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn tất những công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp.

Ngày 18-7-2007, Quốc hội đã họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 6/8/2011

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011