Một số hình ảnh ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII tại Hội trường Ba Đình (ngày 19-7-2007)

 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

   
 •  

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc kỳ họp

   
 •  

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc kỳ họp.

   
 •  

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu dự khai mạc Kỳ họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Lời khai mạc Kỳ họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Lời khai mạc Kỳ họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Lời khai mạc Kỳ họp_1

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu dự khai mạc Kỳ họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII đọc Báo cáo kết quả cuộc bầu cử

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu trước thềm Lăng Bác

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu làm Lễ chào cờ

   
 •  

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế dự khai mạc Kỳ họ

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các vị đại biểu làm Lễ chào cờ.

   
 •  

  Các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp

   
 •  

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trước giờ khai mạc Kỳ họp