Thông cáo số 25 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

20/06/2009 06:26

Ngày 19-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

19/06/2009 06:14

Ngày 18-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

18/06/2009 07:07

Ngày 17-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 22 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

17/06/2009 07:34

Ngày 16-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận về dự án Luật cơ yếu và dự án Luật dân quân tự vệ;

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

16/06/2009 04:36

Ngày 15-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Thông cáo số 20 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

14/06/2009 04:40

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

13/06/2009 07:29

Ngày 12-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

12/06/2009 07:46

Ngày 11-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội đến nay; chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.

Thông cáo số 17 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

11/06/2009 07:13

Ngày 10-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

10/06/2009 07:21

Ngày 09-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Các tin đã đưa: