Buổi sáng ngày 19-6-2009

20/06/2009 06:22

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014.

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Buổi sáng ngày 19-6-2009

20/06/2009 06:22

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014.

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 19-6-2009

20/06/2009 06:22

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014.

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 • Quốc hội khóa XI
 • Kỳ họp thứ 7
 • Kỳ họp thứ 5
 • Kỳ họp thứ 4
 • Kỳ họp thứ 3
 • Kỳ họp thứ 2
 • Kỳ họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X