Buổi chiều ngày 17-06-2009

18/06/2009 07:18

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; Biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công; Biểu quyết thông qua Luật quy hoạch đô thị; Biểu quyết thông qua Luật lý lịch tư pháp

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 
 

Buổi chiều ngày 17-06-2009

18/06/2009 07:18

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; Biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công; Biểu quyết thông qua Luật quy hoạch đô thị; Biểu quyết thông qua Luật lý lịch tư pháp

(Văn phòng Quốc hội)

File download