Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 
 

Buổi sáng ngày 17-06-2009

18/06/2009 01:13

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật viễn thông

(Văn phòng Quốc hội)

File download