Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 
 

Buổi chiều ngày 16-06-2009

17/06/2009 08:05

Quốc hội nghe thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật dân quân, tự vệ

(Văn phòng Quốc hội)

File download