Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Buổi chiều ngày 10-06-2009

11/06/2009 07:52

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi chiều ngày 10-06-2009

11/06/2009 07:52

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

(Văn phòng Quốc hội)

File download