Buổi chiều ngày 09-6-2009

10/06/2009 07:01

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Buổi chiều ngày 09-6-2009

10/06/2009 07:01

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi chiều ngày 09-6-2009

10/06/2009 07:01

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

(Văn phòng Quốc hội)

File download