Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Buổi sáng ngày 01-06-2009

02/06/2009 05:12

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 01-06-2009

02/06/2009 05:12

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Quốc hội)

File download