Danh sách các Trưởng, Phó đoàn ĐBQH tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XII

20/05/2009 22:17

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Danh sách các Trưởng, Phó đoàn ĐBQH tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XII

20/05/2009 22:17

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Danh sách các Trưởng, Phó đoàn ĐBQH tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XII

20/05/2009 22:17

(Văn phòng Quốc hội)