Thông cáo số 23 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

18/06/2009 07:07

Ngày 17-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật viễn thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi, bố cục của Luật;

-  Giải thích từ ngữ;

- Vấn đề chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Quản lý tài nguyên viễn thông;

- Quản lý tên miền trên internet; khai thác sử dụng internet;

- Về cạnh tranh và các quy định nhằm phát triển thị trường viễn thông;

- Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông công ích; quỹ viễn thông công ích;

- Quy hoạch và xây dựng các công trình viễn thông;

- Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông;

- Thanh tra viễn thông; cấp giấy phép hoạt động viễn thông…

Buổi chiều. Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và thông qua Luật lý lịch tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Quốc hội đã nghe:

+ Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

+ Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Đặng Văn Chiến đọc dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thông qua Luật lý lịch tư pháp.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật lý lịch tư pháp.

Quốc hội lần lượt thông qua:

 - Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp;

- Điều 11: Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật lý lịch tư pháp.

Từ 15 giờ 10 đến 16 giờ 30, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và Luật quy hoạch đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

3. Quốc hội thông qua Luật quản lý nợ công.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý nợ công.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ;

- Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ tài chính;

- Điều 24: Điều kiện được vay lại;

- Điều 34: Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quản lý nợ công.

4. Quốc hội thông qua Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 6: Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị;

- Điều 19: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị;

- Điều 44: Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị;

- Điều 47: Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quy hoạch đô thị.

Thứ năm, ngày 18-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường. 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

18/06/2009 07:07

Ngày 17-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật viễn thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi, bố cục của Luật;

-  Giải thích từ ngữ;

- Vấn đề chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Quản lý tài nguyên viễn thông;

- Quản lý tên miền trên internet; khai thác sử dụng internet;

- Về cạnh tranh và các quy định nhằm phát triển thị trường viễn thông;

- Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông công ích; quỹ viễn thông công ích;

- Quy hoạch và xây dựng các công trình viễn thông;

- Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông;

- Thanh tra viễn thông; cấp giấy phép hoạt động viễn thông…

Buổi chiều. Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và thông qua Luật lý lịch tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Quốc hội đã nghe:

+ Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

+ Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Đặng Văn Chiến đọc dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thông qua Luật lý lịch tư pháp.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật lý lịch tư pháp.

Quốc hội lần lượt thông qua:

 - Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp;

- Điều 11: Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật lý lịch tư pháp.

Từ 15 giờ 10 đến 16 giờ 30, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và Luật quy hoạch đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

3. Quốc hội thông qua Luật quản lý nợ công.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý nợ công.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ;

- Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ tài chính;

- Điều 24: Điều kiện được vay lại;

- Điều 34: Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quản lý nợ công.

4. Quốc hội thông qua Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 6: Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị;

- Điều 19: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị;

- Điều 44: Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị;

- Điều 47: Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quy hoạch đô thị.

Thứ năm, ngày 18-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường. 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

18/06/2009 07:07

Ngày 17-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật viễn thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; tên gọi, bố cục của Luật;

-  Giải thích từ ngữ;

- Vấn đề chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Quản lý tài nguyên viễn thông;

- Quản lý tên miền trên internet; khai thác sử dụng internet;

- Về cạnh tranh và các quy định nhằm phát triển thị trường viễn thông;

- Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông công ích; quỹ viễn thông công ích;

- Quy hoạch và xây dựng các công trình viễn thông;

- Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông;

- Thanh tra viễn thông; cấp giấy phép hoạt động viễn thông…

Buổi chiều. Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và thông qua Luật lý lịch tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Quốc hội đã nghe:

+ Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

+ Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Đặng Văn Chiến đọc dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thông qua Luật lý lịch tư pháp.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật lý lịch tư pháp.

Quốc hội lần lượt thông qua:

 - Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp;

- Điều 11: Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật lý lịch tư pháp.

Từ 15 giờ 10 đến 16 giờ 30, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và Luật quy hoạch đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

3. Quốc hội thông qua Luật quản lý nợ công.

 Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý nợ công.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ;

- Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ tài chính;

- Điều 24: Điều kiện được vay lại;

- Điều 34: Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quản lý nợ công.

4. Quốc hội thông qua Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội đã nghe, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch đô thị.

Quốc hội lần lượt thông qua các điều:

- Điều 6: Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị;

- Điều 19: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị;

- Điều 44: Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị;

- Điều 47: Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị;

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật quy hoạch đô thị.

Thứ năm, ngày 18-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường. 

 

(Văn phòng Quốc hội)