Thông cáo số 20 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

14/06/2009 04:40

Ngày 13-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 12-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư;

- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế;

- Trách nhiệm của cơ quan cấp đất, cấp phép đầu tư xây dựng sân golf;

- Tiến độ triển khai các gói kích cầu của Chính phủ và sử dụng đúng mục đích các gói kích cầu…

2. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Về các gói kích cầu của Chính phủ;

- Vấn đề bội chi ngân sách sách nhà nước;

- Về công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội;

- Về chủ quyền biển đảo;

- Trách nhiệm của Chính phủ trong việc chậm cổ phần hóa;

- Phân cấp quy hoạch, quản lý các dự án:

- Việc điều hành giá cả thị trường; tác động của việc tăng giá điện, xăng đối với xã hội;

- Về quy hoạch dự án đầu tư khai thác Bô – xít ở Tây Nguyên;

- Tình hình quản lý công sản; quản lý đất do các đơn vị, tổ chức đang khai thác sử dụng;

- Chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho nông dân vay vốn để thay đổi giống cây trồng;

- Về chăm sóc, khai thác, bảo vệ rừng;

- Vấn đề hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, tuân thủ pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu về những kết quả đạt được sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông.

Chủ nhật, ngày 14- 6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 15-6-2009, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Hội trường về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 20 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

14/06/2009 04:40

Ngày 13-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 12-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư;

- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế;

- Trách nhiệm của cơ quan cấp đất, cấp phép đầu tư xây dựng sân golf;

- Tiến độ triển khai các gói kích cầu của Chính phủ và sử dụng đúng mục đích các gói kích cầu…

2. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Về các gói kích cầu của Chính phủ;

- Vấn đề bội chi ngân sách sách nhà nước;

- Về công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội;

- Về chủ quyền biển đảo;

- Trách nhiệm của Chính phủ trong việc chậm cổ phần hóa;

- Phân cấp quy hoạch, quản lý các dự án:

- Việc điều hành giá cả thị trường; tác động của việc tăng giá điện, xăng đối với xã hội;

- Về quy hoạch dự án đầu tư khai thác Bô – xít ở Tây Nguyên;

- Tình hình quản lý công sản; quản lý đất do các đơn vị, tổ chức đang khai thác sử dụng;

- Chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho nông dân vay vốn để thay đổi giống cây trồng;

- Về chăm sóc, khai thác, bảo vệ rừng;

- Vấn đề hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, tuân thủ pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu về những kết quả đạt được sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông.

Chủ nhật, ngày 14- 6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 15-6-2009, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Hội trường về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 20 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

14/06/2009 04:40

Ngày 13-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 12-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư;

- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế;

- Trách nhiệm của cơ quan cấp đất, cấp phép đầu tư xây dựng sân golf;

- Tiến độ triển khai các gói kích cầu của Chính phủ và sử dụng đúng mục đích các gói kích cầu…

2. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Về các gói kích cầu của Chính phủ;

- Vấn đề bội chi ngân sách sách nhà nước;

- Về công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội;

- Về chủ quyền biển đảo;

- Trách nhiệm của Chính phủ trong việc chậm cổ phần hóa;

- Phân cấp quy hoạch, quản lý các dự án:

- Việc điều hành giá cả thị trường; tác động của việc tăng giá điện, xăng đối với xã hội;

- Về quy hoạch dự án đầu tư khai thác Bô – xít ở Tây Nguyên;

- Tình hình quản lý công sản; quản lý đất do các đơn vị, tổ chức đang khai thác sử dụng;

- Chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho nông dân vay vốn để thay đổi giống cây trồng;

- Về chăm sóc, khai thác, bảo vệ rừng;

- Vấn đề hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, tuân thủ pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu về những kết quả đạt được sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông.

Chủ nhật, ngày 14- 6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 15-6-2009, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Hội trường về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

 

(Văn phòng Quốc hội)