Thông cáo số 19 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

13/06/2009 07:29

Ngày 12-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 11-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc sử dụng hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ;

- Vị trí, vai trò của Hiệp hội lương thực;

- Giải pháp trong việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian tới;

- Hoạt động quản lý thị trường về kinh doanh xăng dầu;

- Trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường đối với người tiêu dùng trước vấn nạn hàng kém chất lượng, hàng giả;

- Việc di dân, tái định cư, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sống dưới đường điện 500KV Bắc – Nam…

2. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn thiện Nhân trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan tới giáo dục mầm non; việc xã hội hóa giáo dục mầm non; cơ chế giám sát giáo dục mầm non;

- Biên chế trong giáo dục mầm non công lập;

- Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo ở những trường có yếu tố nước ngoài;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa;

- Việc ưu tiên cho người khuyết tật trong giáo dục và đào tạo;

- Việc học sinh ngồi nhầm lớp;

- Giải pháp đầu tư để nâng cao dân trí ở những khu vực khó khăn;

- Dự báo, phương thức cải tiến thi tốt nghiệp trong tương lai;

- Việc tổ chức thi theo cụm; chấm chéo trong kỳ thi tốt nghiệp;

- Những bất cập, giải pháp khắc phục trong việc cải tiến chất lượng nội dung sách giáo khoa;

- Về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đối với người nghèo;

- Về đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững ở 61 huyện nghèo nhất cả nước;

- Lộ trình thực hiện các đề án giáo dục; việc đánh giá rút kinh nghiệm các cải tiến trong giáo dục và đào tạo…

3. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc gây ô nhiễm sông Thị vải; xác định mức độ thiệt hại do công ty Vedan gây ra;

- Công tác thanh tra, kiểm soát trong việc bảo vệ môi trường;

- Việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất ở các sân golf;

- Việc sử dụng tài nguyên nước trong dự án khai thác  Bô-xít ở Tây Nguyên;

- Việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đào tạo nghề cho những người bị thu hồi đất;

- Cơ chế tài chính giải quyết vấn đề người bị thu hồi đất;

- Chính sách quản lý sử dụng hiệu quả các khu đất giao cho các tổ chức sử dụng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất;

- Tiêu chí xác định giá đất; định giá cho thuê đất;

- Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường trước khi xem xét, quyết định đầu tư từng dự án;

- Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2011-2020; việc phân cấp quản lý quỹ đất;

  - Vấn đề xử lý rác thải, cơ chế tài chính đầu tư cho công nghệ xử lý rác thải;

  - Sửa đổi hệ thống quy định pháp luật liên quan tới việc sử dụng đất; xác định rõ những vấn đề làm cơ sở sửa đổi Luật đất đai;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên môi trường trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường…

4. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc thực hiện các gói kích cầu của Chính phủ; phản ứng phụ của gói kích cầu;

- Chính sách bù lãi suất cho doanh nghiệp;

- Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động;

- Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

- Về công tác dự báo kinh tế;

- Việc ngăn chặn tái lạm phát;

- Cấu trúc lại nền kinh tế hậu suy giảm kinh tế;

- Cơ cấu lại nguồn lực lao động;

- Việc quản lý cấp phép đầu tư xây dựng các sân golf;

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư…

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ bảy, ngày 13- 6-2009, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông. 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

13/06/2009 07:29

Ngày 12-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 11-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc sử dụng hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ;

- Vị trí, vai trò của Hiệp hội lương thực;

- Giải pháp trong việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian tới;

- Hoạt động quản lý thị trường về kinh doanh xăng dầu;

- Trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường đối với người tiêu dùng trước vấn nạn hàng kém chất lượng, hàng giả;

- Việc di dân, tái định cư, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sống dưới đường điện 500KV Bắc – Nam…

2. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn thiện Nhân trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan tới giáo dục mầm non; việc xã hội hóa giáo dục mầm non; cơ chế giám sát giáo dục mầm non;

- Biên chế trong giáo dục mầm non công lập;

- Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo ở những trường có yếu tố nước ngoài;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa;

- Việc ưu tiên cho người khuyết tật trong giáo dục và đào tạo;

- Việc học sinh ngồi nhầm lớp;

- Giải pháp đầu tư để nâng cao dân trí ở những khu vực khó khăn;

- Dự báo, phương thức cải tiến thi tốt nghiệp trong tương lai;

- Việc tổ chức thi theo cụm; chấm chéo trong kỳ thi tốt nghiệp;

- Những bất cập, giải pháp khắc phục trong việc cải tiến chất lượng nội dung sách giáo khoa;

- Về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đối với người nghèo;

- Về đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững ở 61 huyện nghèo nhất cả nước;

- Lộ trình thực hiện các đề án giáo dục; việc đánh giá rút kinh nghiệm các cải tiến trong giáo dục và đào tạo…

3. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc gây ô nhiễm sông Thị vải; xác định mức độ thiệt hại do công ty Vedan gây ra;

- Công tác thanh tra, kiểm soát trong việc bảo vệ môi trường;

- Việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất ở các sân golf;

- Việc sử dụng tài nguyên nước trong dự án khai thác  Bô-xít ở Tây Nguyên;

- Việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đào tạo nghề cho những người bị thu hồi đất;

- Cơ chế tài chính giải quyết vấn đề người bị thu hồi đất;

- Chính sách quản lý sử dụng hiệu quả các khu đất giao cho các tổ chức sử dụng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất;

- Tiêu chí xác định giá đất; định giá cho thuê đất;

- Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường trước khi xem xét, quyết định đầu tư từng dự án;

- Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2011-2020; việc phân cấp quản lý quỹ đất;

  - Vấn đề xử lý rác thải, cơ chế tài chính đầu tư cho công nghệ xử lý rác thải;

  - Sửa đổi hệ thống quy định pháp luật liên quan tới việc sử dụng đất; xác định rõ những vấn đề làm cơ sở sửa đổi Luật đất đai;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên môi trường trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường…

4. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc thực hiện các gói kích cầu của Chính phủ; phản ứng phụ của gói kích cầu;

- Chính sách bù lãi suất cho doanh nghiệp;

- Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động;

- Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

- Về công tác dự báo kinh tế;

- Việc ngăn chặn tái lạm phát;

- Cấu trúc lại nền kinh tế hậu suy giảm kinh tế;

- Cơ cấu lại nguồn lực lao động;

- Việc quản lý cấp phép đầu tư xây dựng các sân golf;

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư…

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ bảy, ngày 13- 6-2009, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông. 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

13/06/2009 07:29

Ngày 12-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời trực tiếp các câu hỏi đã chất vấn cuối buổi chiều thứ năm, ngày 11-6-2009 và tiếp tục trả lời chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc sử dụng hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ;

- Vị trí, vai trò của Hiệp hội lương thực;

- Giải pháp trong việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian tới;

- Hoạt động quản lý thị trường về kinh doanh xăng dầu;

- Trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường đối với người tiêu dùng trước vấn nạn hàng kém chất lượng, hàng giả;

- Việc di dân, tái định cư, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sống dưới đường điện 500KV Bắc – Nam…

2. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn thiện Nhân trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan tới giáo dục mầm non; việc xã hội hóa giáo dục mầm non; cơ chế giám sát giáo dục mầm non;

- Biên chế trong giáo dục mầm non công lập;

- Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo ở những trường có yếu tố nước ngoài;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa;

- Việc ưu tiên cho người khuyết tật trong giáo dục và đào tạo;

- Việc học sinh ngồi nhầm lớp;

- Giải pháp đầu tư để nâng cao dân trí ở những khu vực khó khăn;

- Dự báo, phương thức cải tiến thi tốt nghiệp trong tương lai;

- Việc tổ chức thi theo cụm; chấm chéo trong kỳ thi tốt nghiệp;

- Những bất cập, giải pháp khắc phục trong việc cải tiến chất lượng nội dung sách giáo khoa;

- Về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đối với người nghèo;

- Về đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững ở 61 huyện nghèo nhất cả nước;

- Lộ trình thực hiện các đề án giáo dục; việc đánh giá rút kinh nghiệm các cải tiến trong giáo dục và đào tạo…

3. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 14 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc gây ô nhiễm sông Thị vải; xác định mức độ thiệt hại do công ty Vedan gây ra;

- Công tác thanh tra, kiểm soát trong việc bảo vệ môi trường;

- Việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất ở các sân golf;

- Việc sử dụng tài nguyên nước trong dự án khai thác  Bô-xít ở Tây Nguyên;

- Việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đào tạo nghề cho những người bị thu hồi đất;

- Cơ chế tài chính giải quyết vấn đề người bị thu hồi đất;

- Chính sách quản lý sử dụng hiệu quả các khu đất giao cho các tổ chức sử dụng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất;

- Tiêu chí xác định giá đất; định giá cho thuê đất;

- Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường trước khi xem xét, quyết định đầu tư từng dự án;

- Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2011-2020; việc phân cấp quản lý quỹ đất;

  - Vấn đề xử lý rác thải, cơ chế tài chính đầu tư cho công nghệ xử lý rác thải;

  - Sửa đổi hệ thống quy định pháp luật liên quan tới việc sử dụng đất; xác định rõ những vấn đề làm cơ sở sửa đổi Luật đất đai;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên môi trường trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường…

4. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước và trả lời trực tiếp chất vấn của 6 đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề sau:

- Việc thực hiện các gói kích cầu của Chính phủ; phản ứng phụ của gói kích cầu;

- Chính sách bù lãi suất cho doanh nghiệp;

- Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động;

- Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

- Về công tác dự báo kinh tế;

- Việc ngăn chặn tái lạm phát;

- Cấu trúc lại nền kinh tế hậu suy giảm kinh tế;

- Cơ cấu lại nguồn lực lao động;

- Việc quản lý cấp phép đầu tư xây dựng các sân golf;

- Vấn đề di dân tự do; chính sách hỗ trợ tái định cư…

Phiên chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ bảy, ngày 13- 6-2009, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật viễn thông. 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)