Thông cáo số 17 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

11/06/2009 07:13

Ngày 10-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Trong ngày làm việc đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Công tác quản lý các loại thực phẩm nhập khẩu;

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc quảng cáo thiếu trung thực về chất lượng các sản phẩm thực phẩm;

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

 - Các giải pháp và nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng  vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Kinh phí cho việc quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Chế tài xử phạt các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc ban hành nghị quyết giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý  chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phiên họp toàn thể của Quốc hội tại Hội trường được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 11- 6-2009, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 17 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

11/06/2009 07:13

Ngày 10-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Trong ngày làm việc đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Công tác quản lý các loại thực phẩm nhập khẩu;

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc quảng cáo thiếu trung thực về chất lượng các sản phẩm thực phẩm;

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

 - Các giải pháp và nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng  vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Kinh phí cho việc quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Chế tài xử phạt các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc ban hành nghị quyết giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý  chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phiên họp toàn thể của Quốc hội tại Hội trường được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 11- 6-2009, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 17 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

11/06/2009 07:13

Ngày 10-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Trong ngày làm việc đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Công tác quản lý các loại thực phẩm nhập khẩu;

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc quảng cáo thiếu trung thực về chất lượng các sản phẩm thực phẩm;

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

 - Các giải pháp và nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng  vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Kinh phí cho việc quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Chế tài xử phạt các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc ban hành nghị quyết giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý  chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phiên họp toàn thể của Quốc hội tại Hội trường được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trục tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 11- 6-2009, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)