Thông cáo số 16 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

10/06/2009 07:21

Ngày 09-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Từ 8h00 giờ buổi sáng đến 15h20’ buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

  - Đổi mới phương thức xây dựng và giao kế hoạch ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước cho các mục tiêu giáo dục;

  - Xác định trách nhiệm và quyền hạn hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương trong việc lập và thực hiện kế hoạch ngân sách giáo dục;

  - Xây dựng cơ chế thích hợp để huy động các nguồn lực cho giáo dục;

- Đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học;

- Nguyên tắc xác định học phí; phương pháp xác định học phí mầm non và phổ thông; các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập;

  - Xác định học phí và hỗ trợ của nhà nước, địa phương;

- Các chế độ, chính sách đối với giáo viên;

- Chính sách học phí và hỗ trợ người học;

  - Việc miễn học phí đối với giáo dục mầm non;

- Về cơ chế giám sát tài chính giáo dục;

- Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý tài chính;

  - Mức đầu tư cho giáo dục;

- Hiệu quả đầu tư cho giáo dục; chất lượng của giáo dục và đào tạo;

- Đánh giá lại nguồn kinh phí chi cho giáo dục;

- Phân luồng trong giáo dục và đào tạo; các chuẩn mực trong giáo dục và đào tạo;

- Lộ trình thực hiện đề án…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến.

Từ 16h00 giờ, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Nghị quyết:

- Tổng thu ngân sách nhà nước;

- Tổng chi ngân sách nhà nước;

- Mức bội chi ngân sách nhà nước;

- Toàn văn Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Thứ tư, ngày 10- 6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

10/06/2009 07:21

Ngày 09-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Từ 8h00 giờ buổi sáng đến 15h20’ buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

  - Đổi mới phương thức xây dựng và giao kế hoạch ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước cho các mục tiêu giáo dục;

  - Xác định trách nhiệm và quyền hạn hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương trong việc lập và thực hiện kế hoạch ngân sách giáo dục;

  - Xây dựng cơ chế thích hợp để huy động các nguồn lực cho giáo dục;

- Đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học;

- Nguyên tắc xác định học phí; phương pháp xác định học phí mầm non và phổ thông; các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập;

  - Xác định học phí và hỗ trợ của nhà nước, địa phương;

- Các chế độ, chính sách đối với giáo viên;

- Chính sách học phí và hỗ trợ người học;

  - Việc miễn học phí đối với giáo dục mầm non;

- Về cơ chế giám sát tài chính giáo dục;

- Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý tài chính;

  - Mức đầu tư cho giáo dục;

- Hiệu quả đầu tư cho giáo dục; chất lượng của giáo dục và đào tạo;

- Đánh giá lại nguồn kinh phí chi cho giáo dục;

- Phân luồng trong giáo dục và đào tạo; các chuẩn mực trong giáo dục và đào tạo;

- Lộ trình thực hiện đề án…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến.

Từ 16h00 giờ, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Nghị quyết:

- Tổng thu ngân sách nhà nước;

- Tổng chi ngân sách nhà nước;

- Mức bội chi ngân sách nhà nước;

- Toàn văn Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Thứ tư, ngày 10- 6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

10/06/2009 07:21

Ngày 09-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Từ 8h00 giờ buổi sáng đến 15h20’ buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

  - Đổi mới phương thức xây dựng và giao kế hoạch ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước cho các mục tiêu giáo dục;

  - Xác định trách nhiệm và quyền hạn hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương trong việc lập và thực hiện kế hoạch ngân sách giáo dục;

  - Xây dựng cơ chế thích hợp để huy động các nguồn lực cho giáo dục;

- Đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học;

- Nguyên tắc xác định học phí; phương pháp xác định học phí mầm non và phổ thông; các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập;

  - Xác định học phí và hỗ trợ của nhà nước, địa phương;

- Các chế độ, chính sách đối với giáo viên;

- Chính sách học phí và hỗ trợ người học;

  - Việc miễn học phí đối với giáo dục mầm non;

- Về cơ chế giám sát tài chính giáo dục;

- Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý tài chính;

  - Mức đầu tư cho giáo dục;

- Hiệu quả đầu tư cho giáo dục; chất lượng của giáo dục và đào tạo;

- Đánh giá lại nguồn kinh phí chi cho giáo dục;

- Phân luồng trong giáo dục và đào tạo; các chuẩn mực trong giáo dục và đào tạo;

- Lộ trình thực hiện đề án…

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 đã có 34 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến.

Từ 16h00 giờ, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Nghị quyết:

- Tổng thu ngân sách nhà nước;

- Tổng chi ngân sách nhà nước;

- Mức bội chi ngân sách nhà nước;

- Toàn văn Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Thứ tư, ngày 10- 6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)