Thông cáo số 14 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

06/06/2009 07:17

        Ngày 05-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật dân quân tự vệ.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Quang Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật viễn thông.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật viễn thông.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật tần số vô tuyến điện.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật;

- Về độ tuổi xác định người cao tuổi;

- Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi;

- Về chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước đối với người cao tuổi;

- Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác dành cho người cao tuổi;

- Về hỗ trợ, giảm giá dịch vụ cho người cao tuổi;

- Về Hội người cao tuổi Việt Nam;

- Vấn đề phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi...

Thứ bảy, ngày 06-6 và Chủ nhật, ngày 07-6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 8-6-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dựa án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

06/06/2009 07:17

        Ngày 05-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật dân quân tự vệ.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Quang Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật viễn thông.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật viễn thông.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật tần số vô tuyến điện.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật;

- Về độ tuổi xác định người cao tuổi;

- Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi;

- Về chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước đối với người cao tuổi;

- Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác dành cho người cao tuổi;

- Về hỗ trợ, giảm giá dịch vụ cho người cao tuổi;

- Về Hội người cao tuổi Việt Nam;

- Vấn đề phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi...

Thứ bảy, ngày 06-6 và Chủ nhật, ngày 07-6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 8-6-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dựa án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

06/06/2009 07:17

        Ngày 05-6-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật dân quân tự vệ.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Quang Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật viễn thông.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật viễn thông.

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật tần số vô tuyến điện.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật;

- Về độ tuổi xác định người cao tuổi;

- Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi;

- Về chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước đối với người cao tuổi;

- Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác dành cho người cao tuổi;

- Về hỗ trợ, giảm giá dịch vụ cho người cao tuổi;

- Về Hội người cao tuổi Việt Nam;

- Vấn đề phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi...

Thứ bảy, ngày 06-6 và Chủ nhật, ngày 07-6-2009, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 8-6-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dựa án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dân quân tự vệ.

 

(Văn phòng Quốc hội)