Thông cáo số 13 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

05/06/2009 04:34

Ngày 04-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục;

- Tính khả thi của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010;

- Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Về các giải pháp, điều kiện đảm bảo xây dựng các dự luật, pháp lệnh đúng tiến độ;

- Đề xuất việc điều chỉnh, sắp xếp các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ sáu, ngày 5-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 13 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

05/06/2009 04:34

Ngày 04-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục;

- Tính khả thi của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010;

- Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Về các giải pháp, điều kiện đảm bảo xây dựng các dự luật, pháp lệnh đúng tiến độ;

- Đề xuất việc điều chỉnh, sắp xếp các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ sáu, ngày 5-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 13 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

05/06/2009 04:34

Ngày 04-6-2009, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009;

- Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục;

- Tính khả thi của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010;

- Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Về các giải pháp, điều kiện đảm bảo xây dựng các dự luật, pháp lệnh đúng tiến độ;

- Đề xuất việc điều chỉnh, sắp xếp các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ sáu, ngày 5-6-2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)