Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII

30/05/2009 06:31

Ngày 29-5-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý nợ công.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong buổi làm việc đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh, tên gọi của dự thảo luật;

- Nguyên tắc quản lý nợ; trách nhiệm trong quản lý nợ;

- Những hành vị bị cấm trong quản lý nhà nước về nợ công;

- Trình tự ký kết và phê duyệt các thỏa thuận vay nợ; điều kiện vay vốn;

- Quỹ tích lũy trả nợ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ;

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và chế độ báo cáo…

Thứ bảy, ngày 30-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII

30/05/2009 06:31

Ngày 29-5-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý nợ công.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong buổi làm việc đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh, tên gọi của dự thảo luật;

- Nguyên tắc quản lý nợ; trách nhiệm trong quản lý nợ;

- Những hành vị bị cấm trong quản lý nhà nước về nợ công;

- Trình tự ký kết và phê duyệt các thỏa thuận vay nợ; điều kiện vay vốn;

- Quỹ tích lũy trả nợ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ;

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và chế độ báo cáo…

Thứ bảy, ngày 30-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII

30/05/2009 06:31

Ngày 29-5-2009, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý nợ công.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong buổi làm việc đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh, tên gọi của dự thảo luật;

- Nguyên tắc quản lý nợ; trách nhiệm trong quản lý nợ;

- Những hành vị bị cấm trong quản lý nhà nước về nợ công;

- Trình tự ký kết và phê duyệt các thỏa thuận vay nợ; điều kiện vay vốn;

- Quỹ tích lũy trả nợ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ;

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và chế độ báo cáo…

Thứ bảy, ngày 30-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)