Thông cáo số 6 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

27/05/2009 07:34

Ngày 26-5-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Buổi chiều, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 trong những tháng đầu năm (bao gồm cả các vấn đề về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, bội chi ngân sách, phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân…)

Trong ngày làm việc đã có 48 vị đại biểu Quốc hội của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2009;

- Các biện pháp kích cầu của Chính phủ;

-  Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tình hình giải ngân vốn;

- Vấn đề bội chi ngân sách Nhà nước;

-  Nguy cơ tái lạm phát; dự báo về kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2009;

- Về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2009 theo đề nghị của Chính phủ;

- Về bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ;

- Việc miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân;

- Về dự án khai thác Bô xít ở Tây Nguyên hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh;

- Vấn đề lao động, việc làm; cơ cấu lại thị trường lao động;

- Vị trí, vai trò của nông nghiệp nông thôn trong bối cảnh suy giảm kinh tế;

- Cải tiến nội dung chương trình các cấp học; chế độ đối với giáo viên; học phí đối với học sinh, sinh viên;

- Vấn đề cải thiện cuộc sống cho đồng bào miền biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số;

- Vấn đề chăm sóc, bảo vệ rừng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc chăm sóc, bảo vệ rừng…

Ngày làm việc của Quốc hội đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 27-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 19-6-2009

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

 

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

27/05/2009 07:34

Ngày 26-5-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Buổi chiều, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 trong những tháng đầu năm (bao gồm cả các vấn đề về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, bội chi ngân sách, phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân…)

Trong ngày làm việc đã có 48 vị đại biểu Quốc hội của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2009;

- Các biện pháp kích cầu của Chính phủ;

-  Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tình hình giải ngân vốn;

- Vấn đề bội chi ngân sách Nhà nước;

-  Nguy cơ tái lạm phát; dự báo về kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2009;

- Về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2009 theo đề nghị của Chính phủ;

- Về bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ;

- Việc miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân;

- Về dự án khai thác Bô xít ở Tây Nguyên hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh;

- Vấn đề lao động, việc làm; cơ cấu lại thị trường lao động;

- Vị trí, vai trò của nông nghiệp nông thôn trong bối cảnh suy giảm kinh tế;

- Cải tiến nội dung chương trình các cấp học; chế độ đối với giáo viên; học phí đối với học sinh, sinh viên;

- Vấn đề cải thiện cuộc sống cho đồng bào miền biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số;

- Vấn đề chăm sóc, bảo vệ rừng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc chăm sóc, bảo vệ rừng…

Ngày làm việc của Quốc hội đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 27-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII

27/05/2009 07:34

Ngày 26-5-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Buổi chiều, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 trong những tháng đầu năm (bao gồm cả các vấn đề về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, bội chi ngân sách, phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân…)

Trong ngày làm việc đã có 48 vị đại biểu Quốc hội của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2009;

- Các biện pháp kích cầu của Chính phủ;

-  Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tình hình giải ngân vốn;

- Vấn đề bội chi ngân sách Nhà nước;

-  Nguy cơ tái lạm phát; dự báo về kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2009;

- Về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2009 theo đề nghị của Chính phủ;

- Về bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ;

- Việc miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân;

- Về dự án khai thác Bô xít ở Tây Nguyên hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh;

- Vấn đề lao động, việc làm; cơ cấu lại thị trường lao động;

- Vị trí, vai trò của nông nghiệp nông thôn trong bối cảnh suy giảm kinh tế;

- Cải tiến nội dung chương trình các cấp học; chế độ đối với giáo viên; học phí đối với học sinh, sinh viên;

- Vấn đề cải thiện cuộc sống cho đồng bào miền biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số;

- Vấn đề chăm sóc, bảo vệ rừng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc chăm sóc, bảo vệ rừng…

Ngày làm việc của Quốc hội đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 27-5-2009, Quốc hội làm việc tại hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)