Buổi chiều ngày 19-6-2009

20/06/2009 06:26

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp

Buổi sáng ngày 19-6-2009

20/06/2009 06:22

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014.

Buổi chiều ngày 18-6-2009

19/06/2009 07:04

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tần số vô tuyến điện

Buổi sáng ngày 18-6-2009

19/06/2009 04:44

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Biểu quyết thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Biểu quyết thông qua Luật bồi thường nhà nước

Buổi chiều ngày 17-06-2009

18/06/2009 07:18

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; Biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công; Biểu quyết thông qua Luật quy hoạch đô thị; Biểu quyết thông qua Luật lý lịch tư pháp

Buổi sáng ngày 17-06-2009

18/06/2009 01:13

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật viễn thông

Buổi chiều ngày 16-06-2009

17/06/2009 08:05

Quốc hội nghe thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật dân quân, tự vệ

Buổi sáng ngày 15-06-2009

16/06/2009 04:22

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh

Buổi chiều ngày 10-06-2009

11/06/2009 07:52

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

Buổi sáng ngày 10-06-2009

11/06/2009 04:56

Quốc hội thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

Các tin đã đưa: