•  
  Một số hình ảnh lễ khai mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII ngày 20 tháng 5 năm 2009

  Một số hình ảnh lễ khai mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XII ngày 20 tháng 5 năm 2009

   
 •  
  Một số hình ảnh ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII v

  Một số hình ảnh ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII v

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII ngày 23-5-2009

  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII ngày 23-5-2009

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 26-5-2009 của kỳ họp thứ 5, QH khoá XII

  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 26-5-2009 của kỳ họp thứ 5, QH khoá XII

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường của kỳ họp thứ 5, QH khoá XII ngày 27 - 5 - 2009

  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường của kỳ họp thứ 5, QH khoá XII ngày 27 - 5 - 2009

   
 •  
  Ngày 1/6/2009, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

  Ngày 1/6/2009, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

   
 •  
  Sáng ngày 4/6/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010

  Sáng ngày 4/6/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên làm việc buổi sáng ngày 8-6-2009 của kỳ họp thứ 5 QH khóa XII

  Một số hình ảnh phiên làm việc buổi sáng ngày 8-6-2009 của kỳ họp thứ 5 QH khóa XII

   
 •  
  Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014 - ngày 9-6-2009

  Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014 - ngày 9-6-2009

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường ngày 11-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII

  Một số hình ảnh phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường ngày 11-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII

   
 •  
  Ngày 12/6/2009, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Ngày 12/6/2009, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên làm việc toàn thể tại hội trường của kỳ họp thứ 5 QH khoá XII ngày 15-6-2009

  Một số hình ảnh phiên làm việc toàn thể tại hội trường của kỳ họp thứ 5 QH khoá XII ngày 15-6-2009

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 15-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII

  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 15-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII

   
 •  
  Sáng ngày 17/6/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật viễn thông

  Sáng ngày 17/6/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật viễn thông

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường ngày 18-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII

  Một số hình ảnh phiên làm việc tại hội trường ngày 18-6-2009 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII