Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XII; Dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2007 và năm 2008 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác dân nguyện năm 2007 (từ ngày 01/9/2006 đến 31/8/2007) Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác của Ủy ban Đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay; Phương hướng công tác đến cuối năm 2007 và năm 2008 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác của Ủy ban Pháp luật từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình công tác năm 2008 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XII và dự kiến chương trình hoạt động năm 2008 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XII dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2007 và năm 2008 của Ủy ban Kinh tế Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo hoạt động từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 2 và Chương trình hoạt động năm 2008 của Hội đồng Dân tộc. Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XII, dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2008 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác cuối năm 2007 và năm 2008 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trình Quốc hội khoá XII, Kỳ họp thứ hai) Công tác của HĐDT, các Uỷ ban