Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

21/11/2007 08:17

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

17/11/2007 08:33

Chiều ngày 16-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 17 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

16/11/2007 08:40

1. Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

14/11/2007 08:30

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 12 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

07/11/2007 08:28

Phó Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 11 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

06/11/2007 03:34

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 10 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

04/11/2007 07:45

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 9 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

03/11/2007 07:29

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

30/10/2007 07:31

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XII

25/10/2007 07:59

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: