Thông cáo số 18 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

17/11/2007 08:33

Chiều ngày 16-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu một số vấn đề trước khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội đã thông qua danh sách các vị đứng đầu các cơ quan nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân;

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh;

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát;

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Hồ Nghĩa Dũng;

5. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng;

6. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu;

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn;

8. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội quan tâm.

1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 12 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Sách giáo khoa ở các cấp bậc học phổ thông;

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta;

- Phân cấp quản lý giáo dục trong cả nước;

- Chế độ, chính sách về giáo dục với học sinh dân tộc ở miền núi;

- Chương trình đào tạo theo cử tuyển cho ngành y tế;

- Chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Xã hội hoá công tác giáo dục ở đô thị và vùng nông thôn;

- Chuẩn hóa nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, bậc học;

- Cấp học bổng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở toàn bộ các bậc học…

Còn 9 đại biểu Quốc hội có chất vấn, Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

2. Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước.

Trong buổi chất vấn, có 3 vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng về: kết quả việc thực hiện quản lý nhà nước trong công tác bình ổn giá; các chính sách tiền tệ, chống đầu cơ và các biện pháp kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng sẽ được Bộ trưởng tiếp tục trả lời vào phiên chất vấn ngày 17-11-2007.

Thứ bảy, ngày 17-11-2007, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

17/11/2007 08:33

Chiều ngày 16-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu một số vấn đề trước khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội đã thông qua danh sách các vị đứng đầu các cơ quan nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân;

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh;

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát;

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Hồ Nghĩa Dũng;

5. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng;

6. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu;

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn;

8. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội quan tâm.

1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 12 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Sách giáo khoa ở các cấp bậc học phổ thông;

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta;

- Phân cấp quản lý giáo dục trong cả nước;

- Chế độ, chính sách về giáo dục với học sinh dân tộc ở miền núi;

- Chương trình đào tạo theo cử tuyển cho ngành y tế;

- Chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Xã hội hoá công tác giáo dục ở đô thị và vùng nông thôn;

- Chuẩn hóa nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, bậc học;

- Cấp học bổng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở toàn bộ các bậc học…

Còn 9 đại biểu Quốc hội có chất vấn, Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

2. Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước.

Trong buổi chất vấn, có 3 vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng về: kết quả việc thực hiện quản lý nhà nước trong công tác bình ổn giá; các chính sách tiền tệ, chống đầu cơ và các biện pháp kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng sẽ được Bộ trưởng tiếp tục trả lời vào phiên chất vấn ngày 17-11-2007.

Thứ bảy, ngày 17-11-2007, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)