Thông cáo số 17 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

16/11/2007 08:40

Ngày 15-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

1. Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 27 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 17 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

- Yêu cầu đơn giản hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

- Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Hình thức văn bản quy phạm pháp luật; số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật;

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc giao Chính phủ lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Việc thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;           

- Trình tự xem xét, thông qua dự thảo luật của Quốc hội, pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo luật, pháp lệnh;

- Trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội trình dự thảo luật, pháp lệnh;

- Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật;

- Văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật, pháp lệnh;

2. Quốc hội nghe đọc Tờ trình về dự kiến Chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Thứ sáu, ngày 16-11-2007, buổi sáng các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ; buổi chiều, Quốc hội làm việc tại Hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phiên chất vấn sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 17 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

16/11/2007 08:40

Ngày 15-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

1. Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 27 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 17 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

- Yêu cầu đơn giản hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

- Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Hình thức văn bản quy phạm pháp luật; số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật;

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc giao Chính phủ lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Việc thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;           

- Trình tự xem xét, thông qua dự thảo luật của Quốc hội, pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo luật, pháp lệnh;

- Trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội trình dự thảo luật, pháp lệnh;

- Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật;

- Văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật, pháp lệnh;

2. Quốc hội nghe đọc Tờ trình về dự kiến Chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Thứ sáu, ngày 16-11-2007, buổi sáng các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ; buổi chiều, Quốc hội làm việc tại Hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phiên chất vấn sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)