Thông cáo số 12 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

07/11/2007 08:28

Ngày 6-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo Quốc hội về giám sát “việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 26 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 18 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Những giải pháp cơ bản thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với tất cả các loại đất;

- Về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai;

- Các quy định về quyền           sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn với đất;

- Công tác tuyển dụng cán bộ làm công tác địa chính cấp xã;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân;

- Việc ban hành các văn bản pháp luật đồng bộ, thống nhất tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và sử dụng đất;

- Công tác đo, lập, quản lý hồ sơ địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tính khả thi của hoạt động này;

- Các khoản phí, lệ phí khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Chính sách về nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số;

- Cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp về đất đai của tổ chức, cá nhân;

- Việc ra nghị quyết riêng về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc lựa chọn nội dung để đưa vào nghị quyết chung về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008…

Phiên làm việc ngày hôm nay đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 7-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 12 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

07/11/2007 08:28

Ngày 6-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo Quốc hội về giám sát “việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 26 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 18 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Những giải pháp cơ bản thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với tất cả các loại đất;

- Về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai;

- Các quy định về quyền           sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn với đất;

- Công tác tuyển dụng cán bộ làm công tác địa chính cấp xã;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân;

- Việc ban hành các văn bản pháp luật đồng bộ, thống nhất tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và sử dụng đất;

- Công tác đo, lập, quản lý hồ sơ địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tính khả thi của hoạt động này;

- Các khoản phí, lệ phí khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Chính sách về nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số;

- Cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp về đất đai của tổ chức, cá nhân;

- Việc ra nghị quyết riêng về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc lựa chọn nội dung để đưa vào nghị quyết chung về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008…

Phiên làm việc ngày hôm nay đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 7-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)