Thông cáo số 11 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

06/11/2007 03:34

Sáng ngày 5-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 10 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Trách nhiệm của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

- Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong năm 2007;

- Tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp và những giải pháp;

- Tình hình giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại của ngành Toà án nhân dân, Kiểm sát nhân dân;

- Về chất lượng các bản án, quyết định của Toà án các cấp;

- Vai trò của Toà hành chính các cấp;

- Về kiến nghị, khiếu nại tái thẩm, giám đốc thẩm;

- Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong công tác xét xử của Toà án;

- Về tăng cường biên chế cán bộ thẩm phán cho các Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội với tội phạm ở tuổi vị thành niên;

- Tình trạng, giải pháp xử lý việc buôn bán trẻ em và phụ nữ;

- Về công tác quản lý luật sư và việc tham gia hoạt động tố tụng của luật sư;

- Công tác hoà giải, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Tổ về các dự thảo Nghị quyết: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008; dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Thứ ba, ngày 6-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 11 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

06/11/2007 03:34

Sáng ngày 5-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 10 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Trách nhiệm của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

- Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong năm 2007;

- Tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp và những giải pháp;

- Tình hình giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại của ngành Toà án nhân dân, Kiểm sát nhân dân;

- Về chất lượng các bản án, quyết định của Toà án các cấp;

- Vai trò của Toà hành chính các cấp;

- Về kiến nghị, khiếu nại tái thẩm, giám đốc thẩm;

- Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong công tác xét xử của Toà án;

- Về tăng cường biên chế cán bộ thẩm phán cho các Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội với tội phạm ở tuổi vị thành niên;

- Tình trạng, giải pháp xử lý việc buôn bán trẻ em và phụ nữ;

- Về công tác quản lý luật sư và việc tham gia hoạt động tố tụng của luật sư;

- Công tác hoà giải, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Tổ về các dự thảo Nghị quyết: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008; dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Thứ ba, ngày 6-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)