Thông cáo số 10 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

04/11/2007 07:45

Ngày 3-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục nghe Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử;

- Việc thụ lý và giải quyết các vụ án ở cấp sơ thẩm đối với lĩnh vực kinh tế, hành chính;

- Việc xem xét, giải quyết và xét xử các vụ án hành chính;

- Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm;

- Hoạt động giám định tư pháp, hoạt động của luật sư và một số hoạt động bổ trợ tư pháp khác;

- Chất lượng hoạt động tư pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp; những hạn chế, bất cập trong hoạt động tư pháp;

- Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan tư pháp;

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tư pháp;

- Về thi hành án dân sự;

- Việc xử lý trách nhiệm của người gây ra oan sai; bồi thường thiệt hại cho người bị oan;

- Sự phối hợp giữa ngành và địa phương, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục, tạo việc làm cho đối tượng được mãn án, hưởng án treo, cải tạo không giam giữ;

- Xử lý hình sự đối với các tội phạm về trật tự an toàn giao thông;

- Chính sách đào tạo cán bộ và quản lý cán bộ trong các cơ quan tư pháp;

- Chế độ, chính sách và công tác khen thưởng đối với cán bộ, lực lượng hoạt động trong các cơ quan tư pháp; cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý;

- Vấn đề tiền lương cho cán bộ ngành Toà án;

Chủ nhật, ngày 4-11-2007, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 5-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 10 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

04/11/2007 07:45

Ngày 3-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục nghe Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Trong buổi làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử;

- Việc thụ lý và giải quyết các vụ án ở cấp sơ thẩm đối với lĩnh vực kinh tế, hành chính;

- Việc xem xét, giải quyết và xét xử các vụ án hành chính;

- Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm;

- Hoạt động giám định tư pháp, hoạt động của luật sư và một số hoạt động bổ trợ tư pháp khác;

- Chất lượng hoạt động tư pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp; những hạn chế, bất cập trong hoạt động tư pháp;

- Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan tư pháp;

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tư pháp;

- Về thi hành án dân sự;

- Việc xử lý trách nhiệm của người gây ra oan sai; bồi thường thiệt hại cho người bị oan;

- Sự phối hợp giữa ngành và địa phương, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục, tạo việc làm cho đối tượng được mãn án, hưởng án treo, cải tạo không giam giữ;

- Xử lý hình sự đối với các tội phạm về trật tự an toàn giao thông;

- Chính sách đào tạo cán bộ và quản lý cán bộ trong các cơ quan tư pháp;

- Chế độ, chính sách và công tác khen thưởng đối với cán bộ, lực lượng hoạt động trong các cơ quan tư pháp; cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý;

- Vấn đề tiền lương cho cán bộ ngành Toà án;

Chủ nhật, ngày 4-11-2007, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 5-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)