Thông cáo số 9 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

03/11/2007 07:29

Ngày 2-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.

Trong buổi làm việc đã có 21 vị đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 42 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Bản chất của thuế thu nhập cá nhân và tên gọi của Luật;

- Điều kiện, thời điểm ban hành và tính khả thi của Luật;

- Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế;

- Các khoản thu nhập được miễn thuế;

- Xác định thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không chịu thuế;

- Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thừa kế, quà tặng, kiều hối;

- Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú;

- Quy định về mức giảm trừ gia cảnh;

- Đối tượng nộp thuế cấp dưỡng theo bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án;

- Về biểu thuế, thuế suất;

- Quản lý thuế và xử lý vi phạm về thuế…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác thi hành án năm 2007.

- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2007.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Phiên làm việc buổi sáng đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ bảy, ngày 3-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 9 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

03/11/2007 07:29

Ngày 2-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.

Trong buổi làm việc đã có 21 vị đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 42 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Bản chất của thuế thu nhập cá nhân và tên gọi của Luật;

- Điều kiện, thời điểm ban hành và tính khả thi của Luật;

- Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế;

- Các khoản thu nhập được miễn thuế;

- Xác định thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không chịu thuế;

- Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thừa kế, quà tặng, kiều hối;

- Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú;

- Quy định về mức giảm trừ gia cảnh;

- Đối tượng nộp thuế cấp dưỡng theo bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án;

- Về biểu thuế, thuế suất;

- Quản lý thuế và xử lý vi phạm về thuế…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác thi hành án năm 2007.

- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2007.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án.

Phiên làm việc buổi sáng đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ bảy, ngày 3-11-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)