Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

30/10/2007 07:31

Ngày 29-10-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước;

- Về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, tổ chức cán bộ, công chức;

- Về sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Chính sách đầu tư, hỗ trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn: điện, đường, trường, trạm và các công trình thuỷ lợi;

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và các biện pháp kiềm chế lạm phát;

- Tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm; nguyên nhân và các giải pháp;

- Các biện pháp thu hẹp khoảng cách chênh lệch kinh tế, văn hoá, hạ tầng kỹ thuật giữa miền núi và đồng bằng;

- Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

- Công tác xoá đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi;

- Chính sách tiền lương cho cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Về nguyên nhân của ùn tắc và tai nạn giao thông ở một số đô thị lớn;

- Các giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

- Công tác phòng, chống bão, lụt và dịch bệnh trên phạm vi cả nước;

- Đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về dân tộc và tôn giáo…

Thứ ba, ngày 30-10-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

 

 

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII

30/10/2007 07:31

Ngày 29-10-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước;

- Về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, tổ chức cán bộ, công chức;

- Về sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Chính sách đầu tư, hỗ trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn: điện, đường, trường, trạm và các công trình thuỷ lợi;

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và các biện pháp kiềm chế lạm phát;

- Tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm; nguyên nhân và các giải pháp;

- Các biện pháp thu hẹp khoảng cách chênh lệch kinh tế, văn hoá, hạ tầng kỹ thuật giữa miền núi và đồng bằng;

- Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

- Công tác xoá đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi;

- Chính sách tiền lương cho cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Về nguyên nhân của ùn tắc và tai nạn giao thông ở một số đô thị lớn;

- Các giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

- Công tác phòng, chống bão, lụt và dịch bệnh trên phạm vi cả nước;

- Đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về dân tộc và tôn giáo…

Thứ ba, ngày 30-10-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

 

 

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)