Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XII

25/10/2007 07:59

          Chiều ngày 24-10-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật trên.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 18 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và bố cục của Luật;

- Phân loại bệnh truyền nhiễm;

- Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Về tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng;

- Trách nhiệm trong tổ chức sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế;

- Nguồn tài chính cho phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Quản lý bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm;

- Về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm;

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch;

- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Quản lý nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm…

Ngày 25-10-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XII

25/10/2007 07:59

          Chiều ngày 24-10-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật trên.

Trong buổi làm việc đã có 26 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu và 18 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và bố cục của Luật;

- Phân loại bệnh truyền nhiễm;

- Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Về tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng;

- Trách nhiệm trong tổ chức sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế;

- Nguồn tài chính cho phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Quản lý bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm;

- Về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm;

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch;

- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Quản lý nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm…

Ngày 25-10-2007, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)