Thông cáo số 1 kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XII

23/10/2007 07:00

Ngày 22-10-2007, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai tại Hà Nội.

Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị cán bộ lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tới dự phiên khai mạc còn có nhiều vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài.

Mở đầu phiên khai mạc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 23-10-2007, Quốc hội làm việc tại tổ.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo số 1 kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XII

23/10/2007 07:00

Ngày 22-10-2007, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai tại Hà Nội.

Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị cán bộ lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tới dự phiên khai mạc còn có nhiều vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài.

Mở đầu phiên khai mạc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 23-10-2007, Quốc hội làm việc tại tổ.

 

(Văn phòng Quốc hội)