Thông cáo khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII

22/10/2007 07:40

Ngày mai, 22-10-2007, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Hai tại Hà Nội.

Thời gian qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước; các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Hai. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đồng thời chuẩn bị các báo cáo công tác để trình Quốc hội.

Trước khi về dự kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội. Các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận các văn bản và dự kiến chương trình của kỳ họp.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn tất những công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp.

Chiều ngày 21-10-2007, Quốc hội đã họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên biểu quyết thông qua Luật đặc xá và Luật tương trợ tư pháp.

 

Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 
 

Thông cáo khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII

22/10/2007 07:40

Ngày mai, 22-10-2007, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Hai tại Hà Nội.

Thời gian qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước; các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Hai. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đồng thời chuẩn bị các báo cáo công tác để trình Quốc hội.

Trước khi về dự kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội. Các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận các văn bản và dự kiến chương trình của kỳ họp.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn tất những công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp.

Chiều ngày 21-10-2007, Quốc hội đã họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

(Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội)