Buổi chiều ngày ngày 20-11-2007

21/11/2007 08:07

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Buổi chiều ngày ngày 19-11-2007

20/11/2007 08:50

Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày ngày 17-11-2007

18/11/2007 05:20

Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày ngày 15-11-2007

16/11/2007 07:46

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Nghe trình bày một số Tờ trình

Buổi sáng ngày ngày 15-11-2007

16/11/2007 05:30

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)

Buổi sáng ngày ngày 14-11-2007

15/11/2007 05:15

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008

Buổi chiều ngày ngày 13-11-2007

14/11/2007 08:42

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Buổi chiều ngày ngày 12-11-2007

13/11/2007 12:24

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ

Buổi sáng ngày ngày 6-11-2007

07/11/2007 06:01

Quốc hội thảo luận ở Hội trường việc thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Buổi sáng ngày ngày 1-11-2007

02/11/2007 04:45

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tương trợ tư pháp

Các tin đã đưa: