•  
  Một số hình ảnh hoạt động của ĐBQH thảo luận ở Tổ tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XII trong ngày 23 - 10 - 2007

  Một số hình ảnh hoạt động của ĐBQH thảo luận ở Tổ tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XII trong ngày 23 - 10 - 2007

   
 •  
  Hoạt động của ĐBQH tại Tổ và thảo luận tại Hội trường trong ngày 24-10-2007

  Hoạt động của ĐBQH tại Tổ và thảo luận tại Hội trường trong ngày 24-10-2007

   
 •  
  Ngày 25-10-2007 - ĐBQH thảo luận tại Hội trường về các Dự án Luật

  Ngày 25-10-2007 - ĐBQH thảo luận tại Hội trường về các Dự án Luật

   
 •  
  Ngày 21/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua một số dự án Luật và buổi chiều Lễ bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII được tổ chức trọng thể

  Ngày 21/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua một số dự án Luật và buổi chiều Lễ bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII được tổ chức trọng thể

   
 •  
  Ngày 20/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua một số dự án Luật

  Ngày 20/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua một số dự án Luật

   
 •  
  Ngày 19/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Ngày 19/11/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Chiều ngày 16/11/2007 , Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo két quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Chiều ngày 16/11/2007 , Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo két quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Ngày 15/11/2007, các ĐBQH họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sửa đổi).

  Ngày 15/11/2007, các ĐBQH họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sửa đổi).

   
 •  
  Ngày 14/11/2007, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức và Dự án Luật năng lượng nguyên tử

  Ngày 14/11/2007, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức và Dự án Luật năng lượng nguyên tử

   
 •  
  Ngày 13/11/2007, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức

  Ngày 13/11/2007, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức

   
 •  
  Ngày 12/11/2007, Quốc hội họp phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ

  Ngày 12/11/2007, Quốc hội họp phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ