Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

30/03/2011 07:32

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

29/03/2011 01:46

Ngày 28-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

27/03/2011 07:48

Ngày 26-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011 (kết hợp thảo luận về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011 từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà để lại đầu tư cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam).

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

26/03/2011 23:19

Buổi sáng, ngày 25-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

25/03/2011 22:16

Buổi sáng, ngày 24-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

24/03/2011 04:47

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

23/03/2011 07:18

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

22/03/2011 23:08

Ngày 21-3-2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín tại Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII

21/03/2011 10:54

Thời gian qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.

Các tin đã đưa: