Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

30/03/2011 07:32

Ngày 29-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng;

- Mối quan hệ giữa điều tra, truy tố và xét xử;

- Về giám định tư pháp;

- Về tỷ lệ án oan sai, án sửa, hủy;

- Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng;

- Công tác giải quyết, xét xử các loại án;

- Công tác giải quyết đơn kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật;

- Công tác thi hành án hình sự và xét miễn, giảm các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước;

- Công tác đào tạo, kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng, đặc biệt về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ ngành tòa án, kiểm sát nhân dân;

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành tòa án, kiểm sát nhân dân;

- Về hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tố tụng…

Sau đó, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự cố của Nhà máy điện hạt nhân Fukishima I của Nhật Bản; xử lý trách nhiệm có liên quan và những sai phạm tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

1. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự;

- Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức;

- Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

2. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống mua bán người:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước;

- Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

3. Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô.

Quốc hội đã thảo luận, xem xét toàn diện các nội dung của dự thảo Luật và giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp sau.

 Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên bế mạc:

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển.

4. Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán độc lập:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật kiểm toán độc lập.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Đăng ký hành nghề;

- Việc cho phép tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp TNHH kiểm toán;

- Ý kiến của kiểm toán.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

5. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

 Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc của Quốc hội tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều ngày 26/3/2011

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

 
 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

30/03/2011 07:32

Ngày 29-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng;

- Mối quan hệ giữa điều tra, truy tố và xét xử;

- Về giám định tư pháp;

- Về tỷ lệ án oan sai, án sửa, hủy;

- Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng;

- Công tác giải quyết, xét xử các loại án;

- Công tác giải quyết đơn kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật;

- Công tác thi hành án hình sự và xét miễn, giảm các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước;

- Công tác đào tạo, kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng, đặc biệt về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ ngành tòa án, kiểm sát nhân dân;

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành tòa án, kiểm sát nhân dân;

- Về hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tố tụng…

Sau đó, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự cố của Nhà máy điện hạt nhân Fukishima I của Nhật Bản; xử lý trách nhiệm có liên quan và những sai phạm tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

1. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự;

- Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức;

- Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

2. Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống mua bán người:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước;

- Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

3. Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô.

Quốc hội đã thảo luận, xem xét toàn diện các nội dung của dự thảo Luật và giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp sau.

 Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên bế mạc:

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển.

4. Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán độc lập:

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật kiểm toán độc lập.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật:

- Đăng ký hành nghề;

- Việc cho phép tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp TNHH kiểm toán;

- Ý kiến của kiểm toán.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

5. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

 Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc của Quốc hội tại Hội trường đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

 

(Văn phòng Quốc hội)