Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

29/03/2011 01:46

Ngày 28-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chất lượng và hạn chế trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa và từng năm; những đổi mới, cải tiến trong quy trình lập pháp;

- Hiệu lực, hiệu quả và hạn chế của hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; sự phối hợp của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát; việc xem xét, giải quyết các kiến nghị sau giám sát;

- Chất lượng và hạn chế trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác tổ chức, nhân sự, các công trình quan trọng quốc gia…

- Kết quả và hạn chế trong hoạt động đối ngoại;

- Những đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

- Những mặt được, chưa được về tổ chức, xây dựng, củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội; mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác; mối quan hệ công tác giữa các cơ quan của Quốc hội;

- Về các bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ qua;

- Những kiến nghị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và các khóa tiếp sau…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ ba, ngày 29-3-2011, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và họp phiên bế mạc.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều ngày 26/3/2011

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

 
 

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

29/03/2011 01:46

Ngày 28-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chất lượng và hạn chế trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa và từng năm; những đổi mới, cải tiến trong quy trình lập pháp;

- Hiệu lực, hiệu quả và hạn chế của hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; sự phối hợp của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát; việc xem xét, giải quyết các kiến nghị sau giám sát;

- Chất lượng và hạn chế trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác tổ chức, nhân sự, các công trình quan trọng quốc gia…

- Kết quả và hạn chế trong hoạt động đối ngoại;

- Những đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

- Những mặt được, chưa được về tổ chức, xây dựng, củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội; mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác; mối quan hệ công tác giữa các cơ quan của Quốc hội;

- Về các bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ qua;

- Những kiến nghị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và các khóa tiếp sau…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ ba, ngày 29-3-2011, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và họp phiên bế mạc.

(Văn phòng Quốc hội)