Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

22/03/2011 23:08

Ngày 21-3-2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín tại Thủ đô Hà Nội.

Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng; nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước; các vị đại biểu Quốc hội khóa XII, các vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài.

7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ 00 phút, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến về những nội dung chủ yếu và cách thức tiến hành kỳ họp; thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII.

Đúng 9 giờ 00  phút, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Sau đó, Quốc hội đã nghe:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày “Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011”.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền, thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội  trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011).

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 22-3-2011, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều ngày 26/3/2011

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

 
 

Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

22/03/2011 23:08

Ngày 21-3-2011, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín tại Thủ đô Hà Nội.

Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng; nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước; các vị đại biểu Quốc hội khóa XII, các vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài.

7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ 00 phút, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến về những nội dung chủ yếu và cách thức tiến hành kỳ họp; thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII.

Đúng 9 giờ 00  phút, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Sau đó, Quốc hội đã nghe:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày “Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011”.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền, thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội  trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011).

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 22-3-2011, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô.

(Văn phòng Quốc hội)