•  

  Một số hình khai mạc kỳ họp thứ 9 QH khóa XII ngày 21 tháng 3 năm 2011 tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  

  Ngày 22/3/2011, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

   
 •  

  Ngày 23/3/2011, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống mua bán người

   
 •  

  Chiều ngày 24/3/2011, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập

   
 •  

  Ngày 26/3/2011, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và NSNN những tháng đầu năm 2011

   
 •  

  Ngày 28/3/2011, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)