Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

20/06/2010 06:49

Ngày 19-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

19/06/2010 07:23

Ngày 18-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

18/06/2010 06:59

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

17/06/2010 07:30

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

16/06/2010 05:10

Buổi sáng, ngày 15-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

15/06/2010 07:07

Ngày 14-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

13/06/2010 01:38

Buổi sáng, ngày 12-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

12/06/2010 07:48

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

11/06/2010 07:57

Ngày 10-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII; chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

10/06/2010 05:04

Buổi sáng, ngày 09-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Các tin đã đưa:
 
  • Quốc hội khóa X