Buổi sáng ngày 19/6/2010

20/06/2010 06:58

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật viên chức

Buổi chiều ngày 18/6/2010

19/06/2010 07:22

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Buổi sáng ngày 18/6/2010

19/06/2010 04:54

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính

Buổi chiều ngày 17/6/2010

18/06/2010 07:13

Quốc hội Biểu quyết thông qua: Luật thi hành án hình sự; Luật trọng tài thương mại; Luật an toàn thực phẩm; Xem xét, quyết định về công tác nhân sự

Buổi sáng ngày 17/6/2010

18/06/2010 04:49

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật thuế nhà, đất; Luật nuôi con nuôi; Luật bưu chính; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật người khuyết tật

Buổi sáng ngày 16/6/2010

17/06/2010 04:38

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật khoáng sản (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 14/6/2010

15/06/2010 07:58

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật thanh tra (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 12/6/2010

14/06/2010 23:30

Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày 10/6/2010

11/06/2010 08:03

Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 10/6/2010

11/06/2010 05:32

Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy; Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Các tin đã đưa:
 
  • Phiên họp thứ 26
  • Phiên họp thứ 10