Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

04/06/2008 07:38

Buổi sáng, Quốc hội thông qua: Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Luật năng lượng nguyên tử; Luật hoạt động chữ thập đỏ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý.   

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

30/05/2008 07:53

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

29/05/2008 08:13

Ngày 28-5-2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

27/05/2008 07:10

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

24/05/2008 07:01

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

23/05/2008 07:00

Từ 8 giờ 00 đến 15 giờ 50, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật cán bộ, công chức.

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

21/05/2008 07:53

Buổi sáng, Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản.

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

20/05/2008 07:20

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

16/05/2008 07:43

Buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

14/05/2008 07:06

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: