Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thông qua: Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Luật năng lượng nguyên tử; Luật hoạt động chữ thập đỏ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý.   

 

Buổi sáng ngày 3-6-2008

Quốc hội thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Thông qua Luật năng lượng nguyên tử; Thông qua Luật hoạt động chữ thập đỏ.