Buổi sáng ngày 3-6-2008

04/06/2008

Quốc hội thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Thông qua Luật năng lượng nguyên tử; Thông qua Luật hoạt động chữ thập đỏ.

Buổi chiều ngày 2-6-2008

03/06/2008

Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Thông qua Luật và sử dụng tài sản nhà nước; Thông qua Luật trưng mua, trưng dụng tài sản;

Buổi sáng ngày 2-6-2008

03/06/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học.

Buổi chiều ngày 31-5-2008

01/06/2008

Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều ngày 30-5-2008

31/05/2008

Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều ngày 28-5-2008

29/05/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi).

Buổi sáng ngày 28-5-2008

29/05/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật công nghệ cao

Buổi chiều ngày 27-5-2008

28/05/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật công nghệ cao

Buổi chiều ngày 26-5-2008

27/05/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo hiểm y tế.

Buổi sáng ngày 24-5-2008

25/05/2008

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thi hành án dân sự

Các tin đã đưa: