Buổi sáng ngày 3-6-2008

04/06/2008 04:59

Quốc hội thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Thông qua Luật năng lượng nguyên tử; Thông qua Luật hoạt động chữ thập đỏ.

Buổi chiều ngày 2-6-2008

03/06/2008 07:38

Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Thông qua Luật và sử dụng tài sản nhà nước; Thông qua Luật trưng mua, trưng dụng tài sản;

Buổi sáng ngày 2-6-2008

03/06/2008 05:02

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học.

Buổi chiều ngày 31-5-2008

01/06/2008 07:48

Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều ngày 30-5-2008

31/05/2008 07:44

Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều ngày 28-5-2008

29/05/2008 08:13

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi).

Buổi sáng ngày 28-5-2008

29/05/2008 04:20

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật công nghệ cao

Buổi chiều ngày 27-5-2008

28/05/2008 07:25

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật công nghệ cao

Buổi chiều ngày 26-5-2008

27/05/2008 07:47

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo hiểm y tế.

Buổi sáng ngày 24-5-2008

25/05/2008 01:23

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thi hành án dân sự

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: